Služby

Pacientům nabízíme

Kolegům nabízíme

Diagnostiku a léčbu interních onemocnění, předoperační vyšetření, specializovanou péči především se zaměřením na poruchy tukového metabolizmu, zvýšené hladiny cholesterolu, vysokého krevního tlaku, obezity a tzv. metabolického syndromu. Léčba těchto poruch je nefarmakologická a samozřejmě i farmakologická. K dispozici je dostatečný výběr moderních léků, které můžeme pro tato onemocnění využít.

Kolegům, praktickým lékařům i specialistům (od neurologů, chirurgů, dermatologů, oftalmologů, psychiatrů, stomatologů a dalších, samozřejmě po všechny obory vycházející původně z vnitřního lékařství) nabízíme především partnerský přístup a spolupráci. Pokud je třeba jednorázová konzultace, provedeme jednorázovou konzultacikonzilium, pokud dlouhodobější péče, jistě se na ní domluvíme. 

Odběry krve i dalšího biologického materiálu na vyšetření, EKG a další jsou samozřejmostí.


Těšíme se na spolupráci s Vámi, našimi váženými pacienty i s Vámi, vážené kolegyně a vážení kolegové

Tým interní ambulance RC medical s.r.o.