Zde naleznete přehled našeho odborného týmu

Náš tým

Prof. MUDr. Richard Češka, CSc., FACP, FEFIM 

Je vedoucí Centra preventivní kardiologie III.interní kliniky VFN v Praze.

Je dlouholetým předsedou České internistické společnosti, čestným členem Americké internistické společnosti a Evropské federace interní medicíny.

Pracuje od promoce na III. interní klinice VFN se zaměřením na internu a prevenci srdečních a cévních onemocnění. Jeho hlavním zájmem jsou poruchy hladin tuků v krvi (cholesterol) a jejich léčba. Kromě toho se zabývá léčbou vysokého krevního tlaku a širší problematikou kardiologickou, zejména péče o nemocné po infarktu myokardu a o nemocné se srdečním selháním.

V letech 1989 - 90 získával zkušenosti za pobytu v USA (San Francisco) a od té doby udržuje pravidelné mezinárodní kontakty.

Kromě každodenní práce s pacienty na klinice se věnuje výuce mediků a vědecké činnosti.

MUDr. Květa Andrýsová  

Je plně kvalifikovanou internistkou s dlouhou praxí jak na lůžkovém interním oddělení, tak v posledních letech převážně na interní ambulanci.

Dlouhou kariéru lůžkového internisty ukončila jako zástupce primáře interního oddělení na Slupi a od 90-tých let se věnovala plně ambulantní interní praxi.

MUDr. Pavel Horák CSc., MBA 

Je plně kvalifikovaný internista a kardiolog.

Jeho odborným zájmem je ECHOkardiografie a v současnosti především problematika preventivní kardiologie (především lipidy - cholesterol).

Kromě práce s pacienty se věnuje výuce mediků.

Jeho dalším zájmem je farmakoterapie.

MUDr. Michaela Šnejdrlová PhD. 

Je plně kvalifikovaná internistka, v současné době je v závěrečné fázi na kvalifikaci v kardiologii.

Jejím zájmem je celá kardiologie, péče o nemocné po infarktu myokardu, o nemocné se srdečním selháním a další.

Z vyšetřovacích metod se v poslední době zaměřuje na ECHOkardiografii.

Kromě práce na lůžkovém oddělení a v ambulanci se aktivně věnuje medikům.

Svoje postgraduální studium, zaměřené na pacienty va vyšším věku, ukončila získáním titulu PhD.

MUDr. Zuzana Krátká PhD. 

Je plně kvalifikovanou internistkou, zaměřenou široce, ale především na problematiku diagnostiky a léčby vysokého krevního tlaku.

Je proto samozřejmě plně erudovaná i v hodnocení 24h monitorování krevního tlaku. V této oblasti obhájila v rámci svého postgraduálního studia i titul PhD.

Kromě práce na lůžkovém oddělení i na ambulanci se věnuje i výuce mediků.

MUDr. Martina Vaclová PhD. 

Má plnou kvalifikaci ve dvou oblastech - v interně a také v endokrinologii a diabetologii.

Věnuje se především preventivní kardiologii. V této oblasti obhájila v rámci svého postgraduálního studia titul PhD.

Kromě práce na lůžkovém oddělení i na ambulanci se věnuje i výuce mediků.

Vladimíra Pfeiferová 

Je plně kvalifikovaná zdravotní sestra s dlouholetou zkušeností práce na lůžkovém oddělení, posléze na urgentním příjmu VFN. 

Marie Žáková 

Je všeobecná zdravotní sestra s dlouholetou praxí, nejdříve na lůžkovém oddělení a v posledních letech na ambulanci.