Zde naleznete přehled našeho odborného týmu

Náš tým

Prof. MUDr. Richard Češka, CSc., FACP, FEFIM 

Je vedoucí Centra preventivní kardiologie III.interní kliniky VFN v Praze.

Je dlouholetým předsedou České internistické společnosti, čestným členem Americké internistické společnosti a Evropské federace interní medicíny.

Pracuje od promoce na III. interní klinice VFN se zaměřením na internu a prevenci srdečních a cévních onemocnění. Jeho hlavním zájmem jsou poruchy hladin tuků v krvi (cholesterol) a jejich léčba. Kromě toho se zabývá léčbou vysokého krevního tlaku a širší problematikou kardiologickou, zejména péče o nemocné po infarktu myokardu a o nemocné se srdečním selháním.

V letech 1989 - 90 získával zkušenosti za pobytu v USA (San Francisco) a od té doby udržuje pravidelné mezinárodní kontakty.

Kromě každodenní práce s pacienty na klinice se věnuje výuce mediků a vědecké činnosti.

MUDr. Květa Andrýsová  

Je plně kvalifikovanou internistkou s dlouhou praxí jak na lůžkovém interním oddělení, tak v posledních letech převážně na interní ambulanci.

Dlouhou kariéru lůžkového internisty ukončila jako zástupce primáře interního oddělení na Slupi a od 90-tých let se věnovala plně ambulantní interní praxi.

MUDr. Pavel Horák CSc., MBA 

Je plně kvalifikovaný internista a kardiolog.

Jeho odborným zájmem je ECHOkardiografie a v současnosti především problematika preventivní kardiologie (především lipidy - cholesterol).

Kromě práce s pacienty se věnuje výuce mediků.

Jeho dalším zájmem je farmakoterapie.

MUDr. Martina Vaclová, PhD. 

Má plnou kvalifikaci ve dvou oblastech - v interně a také v endokrinologii a diabetologii.

Věnuje se především preventivní kardiologii. V této oblasti obhájila v rámci svého postgraduálního studia titul PhD.

Kromě práce na lůžkovém oddělení i na ambulanci se věnuje i výuce mediků.

Vladimíra Pfeiferová 

Je plně kvalifikovaná zdravotní sestra s dlouholetou zkušeností práce na lůžkovém oddělení, posléze na urgentním příjmu VFN. 

Marie Žáková 

Je všeobecná zdravotní sestra s dlouholetou praxí, nejdříve na lůžkovém oddělení a v posledních letech na ambulanci.