Nově nabízíme nutriční konzultace

Podrobnosti se můžete dočíst zde na stránce

Objednání na konzultaci: tel.: 725 866 939

Cena konzultace 500 Kč za 1/2 hodiny

NEHRADÍ POJIŠŤOVNA

Mgr. Bc. Martina Karbanová, nutriční specialista

Vystudovala obory Nutriční terapeut na 1. LF Karlovy univerzity a Nutriční specialista v navazujícím magisterském studiu na LF Masarykovy univerzity v Brně. Současně studuje doktorské studium na 1. LF Karlovy univerzity v oboru Fyziologie a patofyziologie člověka a vyučuje studenty magisterského oboru nutriční terapie. Pravidelně přednáší na lékařských i nelékařských kongresech v ČR i zahraničí. Věnuje se rovněž vlastnímu kontinuálnímu vzdělávání prostřednictvím např. lékařských i nelékařských konferencí, kurzů a výcviků na poli medicíny, nutriční terapie, ale i v oblasti psychologie.

Pracuje jako nutriční terapeutka na 3. interní klinice a na Klinice dětského a dorostového lékařství VFN v Praze. V rámci širokého spektra léčebné nutriční terapie dětí a dospělých se zaměřuje mimo jiné na výživu obézních pacientů, pacientů s cukrovkou 1. a 2. typu, neprospívajících pacientů či pacientů s poruchami příjmu potravy.

Ve své praxi se věnuje zejména problematice dietingu, tj. nadužívání redukčních diet nevhodným způsobem. Spíše, než předepisování jídelních lístků poskytuje každému pacientovi moderní holistický přístup individuálně zohledňující jeho stav. V nutriční terapii pracuje s důvěrou a posiluje vlastní schopnosti každého z vás učinit trvalou změnu rizikového chování souvisejícího s výživou. 


Pro nastavení individuální péče je vhodné již k první konzultaci přinést 7-14denní jídelní záznam dle instrukcí (viz. Záznam stravy). Nemějte obavy zaznamenat dle skutečnosti vše, co jste za dané období zkonzumovali a vypili, nebojte se uvést i případné dietní prohřešky. Analýza vašich zvyklostí stanoví např. druhy potravin a nápojů, které preferujete a pomůže nám doporučit vám konkrétní možnosti změny.

Záznam stravy

  • Psát vše dle zásady "co do pusy, to na papír". Zapisovat vše bezprostředně po konzumaci.

Pozdější záznamy vedou k podhodnocování příjmu stravy.

  • Zapisovat čas konzumace jídel.

Rozložení jídel během dne hraje důležitou roli.

  • Pokud možno, zapisovat přesnou hmotnost potravin.

Při odhadech dochází k velkému podhodnocení porcí, v důsledku čehož mohou být výsledná doporučení neadekvátně přísná.

  • Zapisovat i nápoje (alkoholické, nealkoholické, kávu, čaj atd.)

Alkohol má významný vliv na srdečně-cévní systém, alkoholické a některé nealkoholické nápoje mohou navíc obsahovat značné množství energie, případně sodíku.

  • Zapisovat pocity a nálady při jídle (hlad x chuť, nuda, stres).

Impulz vedoucí ke konzumaci konkrétních potravin může ovlivnit následná nutriční doporučení, případně může poukázat na nezbytnost zapojení psychologa do léčebného postupu.